header.jpg
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA

LESKOVAC – SRBIJA
COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS
LESKOVAC – SERBIA

ul. Svetozara Markovića br.37

16 000 Leskovac

tel. i fax +381 16 215 922

e-mail: nesic@eunet.rs

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA I JABLANICKOG OKRUGA,SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2015.GODINI.

U toku 2015.godine Odboru se za pravnu pomoc I pravne savete obratilo 3990 korisnika , dolaskom u nase prostorije, telefonom ili putem elektronske poste.

Detaljnije…

Povodom ovogodišnjeg jubileja, 20. godišnjice osnivanja i rada leskovačkog Odbora za ljudska prava, u poseti Leskovcu i ovoj nevladinoj organizaciji 8 januara boravilo je 45 studenata Svetskog univerziteta iz Hong Konga.

FOTO HONG KONG

Detaljnije…

Slučaj Habimi i drugi protiv Srbije br. 19072/08

U novembru 2006.godine došlo je do protesta u jednom broju zatvora širom zemlje zbog neispunjenog zahteva da se usvoji posebni zahtev o amnestiji. U Kazneno-popravnom zavodu Niš su navodno izbili nasilni sukobi izmedju grupa zatvorenika 22.11.2006.godine a sutradan su zatvorenici zatražili da svo zatvorsko osoblje uključujući i stražare napuste spavaonice. Zavodske vlasti su procenile da postoji veoma stvarna pretnja za život i zdravlje zatvorenika koji su odbili da učestvuju u pobuni, pa je Upravnik Kazneno-popravnog zavoda istog dana formirao krizni štab koji je doneo odluku da je neophodna veća intervencija. Tako su 24.11.2006.godine ujutru oko 7:20 časova više od 330 specijalnih policajaca, pripadnika žandarmerije, koji su imali šlemove sa vizirom a kojima su pomagali zatvorski stražari i drugo osoblje službe bezbednosti, ušli u Kazneno-popravni zavod u Nišu, i protesti su stavljeni pod ,,kontrolu” do 8:45 časova ujutru. Tokom ove intervencije povredjeno je ukupno 79 zatvorenika kojima je pružena lekarska pomoć. Podnosioci predstavke tvrde da su protesti bili mirni i da su se sastojali u tome što su odbijali da uzimaju hranu, i da nikakvih nemira nije bilo, niti oružja. Takodje tvrde da su ih tokom a i posle intervencije policajci i zatvorski stražari fizički zlostavljali , da su ih tukli palicama za bejzbol i gumenim palicama, terali ih da trče izmedju dva reda policajaca i/ili zatvorskih stražara koji su ih udarali dok su prolazili i na kraju da leže na hladnom betonskom podu satima sa lisicama na rukama. Zbog toga su podnosioci predstavke pretrpeli razne povrede, lomovi kostiju, modrice i rane po celom telu, unutrašnja krvarenja i potresi mozga.

Detaljnije…

Programming by Delphin Software